תקנון פלטפורמת כרוניסיטי

משתמשים יקרים!
ברוכים הבאים ותודה שבחרתם כרונוסיטי!

פורטל מיניסייטים של עסקים ובעלי מקצוע מומלצים, המופעל ומנוהל על ידי חברת אדוויזר בע"מ ח.פ 515443141. כרונוסיטי מאפשרת לכם לגלוש במיניסייטים המופעים בפלטפורמה ולפנות לבעלי העסק באמצעות המיניסייט.

תנאי השימוש משתנה מעת לעת ללא הודעה מראש, על כן עליך להתעדכן בכל כניסה לאתר ושימוש בו בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות.
בשל "מגבלות" השפה העברית, תנאי השימוש ומדיניות פרטיות נוסחו בלשון זכר אבל הם מיועדים באופן שווה וזהה גם אליכן משתמשות יקרות.הסכם זה עודכן בתאריך: 26 אוקטובר 2020.

תקנון זה מסדיר את הזכויות וההתחייבויות שלך בשימוש בפלטפורמה ובכל תתי-שמות המתחם שלה (מיניסייטים).

השימוש בפלטפורמה מהווה הסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כרונוסיטי וכן לתנאים כלליים ומדיניות הפרטיות של כל מיניסייט בפני עצמו.

לכן גלישה או שימוש בפלטפורמה מהווים אישור שלך שקראת את תקנון ומדיניות הפרטיות של כרונוסיטי וכן את התנאים הכלליים ומדיניות הפרטיות של כל מיניסייט – ומסכים להם.

ככל שאינכם מסכימים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של כרונוסטי וכן לתנאים הכללים ומדיניות הפרטיות של כל מיניסייט – עליכם להימנע משימוש באתר.

בכניסתך לפלטפורמה, אתה מצהיר שאתה בגיר וכשיר להכנס להסכמים מחייבים. בכל אופן, אם אינך בגיר, תהיה רשאי לעשות שימוש בפלטפורמה ככל שקיבלת רשות מההורה או אפוטרופוס בכפוף להסכמה לתנאי התקנון.

אנא שים לב שאנו רשאים לשנות לפי שיקול דעתנו את תנאי השימוש בפלטפורמה וללא צורך בהסכמה מיוחדת של המשתמש. התקנון העדכני יהיה זמין לעיונך בכל כניסה לפלטפורמה.

המונחים "מידע" ו-"תוכן", כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות: כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, כגון תמונות, צילומים, איורים, הנפשות (animation), תרשימים, דמויות, הדמיות, סרטונים וכדומה.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש בפלטפורמה ניתן לפנות אלינו בכתובת דואר אלקטרוני info@chronuscity.com, ואנו נעשה כל שביכולתו לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

הפלטפורמה מאחסנת ומציגה אתרי אינטרנט ('מיניסייטים') של עסקים שונים. המיניסייטים נועדו לספק לכם מידע ויכולת יצירת קשר עם העסק שמפעיל את המיניסייט ("מפעיל המיניסייט").

השימוש במיניסייטים המצויים בפלטפורמה כפוף לא רק לתקנון זה, אלא גם לתנאים הכלליים ותנאי מדיניות הפרטיות של כל מיניסייט בו אתה מבקר.

הפלטפורמה בכללותה, כוללת את כל המידע המופיע בה, התוכנה העומדת בבסיסה והמידע והחומר המפורסם בה, מוגשים ומעומדים לרשותך כמו-שהם ("AS-IS").

הפלטפורמה מועמדת לרשותכם כפי שהיא וללא תשלום. בהתאם לכך, אנו לא נתאים את הפלטפורמה או המיניסייטים המוצגים בה לצרכים ספציפיים של אדם מסויים ואנו לא מציגים שהפלטפורמה, מתאימה לשמש למטרה מסוימת, שיש לה מידת איכות, דיוק, או ביצועים מסויימים או שהיא תואמת את הצרכים שלך או של אנשים אחרים.

כרוניסיטי, מנהליה ושותפיה לא יהיו אחראיים בשום אופן ובשום מקרה לנזק ואובדן, ישירים ועקיפים, שנגרמו כתוצאה מהשימוש בפלטפורמה ובין היתר נזקים שנגרמו כתוצאה מהדברים הבאים: אובדן מידע, עיון בתכנים המוצגים בפלטפורמה, אי-דיוק המידע המוצג בפלטפורמה, אי-זמינות הפלטפורמה, חסימת הגישה לפלטפורמה.

התוכן במיניסייטים הוא באחריות הבלעדית של מפעילי המיניסייטים. אנו לא מביעים דעה ולא תומכים או ממליצים לגבי שום תוכן, שירות, מוצר או הצעה שהגישה אליהם ניתנת באמצעות הפלטפורמה. אין לראות בכרוניסיטי כמי שמעודד או ממליץ להיענות להצעות או שירותים שניתנים באמצעות המיניסייטים. אנו לא בודקים את תוכן, אמיתות וכדאיות ההצעות שמוצעות באתר.

בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אנו לא מביעים כל עמדה ולא נהיה אחראיים לגבי:

 • המידע והחומר המצוי במיניסייטים שנמצעים בפלטפורמה;
 • לגבי החומר, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לפלטפורמה;
 • לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצאות קישור אלקטרוני מן הפלטפורמה;
 • לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך הפלטפורמה;
 • לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את הפלטפורמה או את הגישה לפלטפורמה.

כרוניסיטי אינם מספקים את המוצרים, השירותים והתוכן המופיעים במיניסייטים השונים המצויים בפלטפורמה. יודגש, המוצרים, השירותים והתוכן שהגישה מתאפשרת אליהם דרך הפלטפורמה, מוצעות ומוענקת ידי צדדים שלישיים המופיעים במיניסייטים (להלן: "צדדים שלישיים"), ולא על ידי כרוניסיטי.

האחריות לגבי המוצרים או השירותים המופיעים במיני סייטים היא של בעלי העסק בלבד. כרונוסיטי לא תישא באחריות לגבי כל מוצר או שירותים המוצעים ומתקבלים באמצעות המיניסייטים.

הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות בים כרונוסיטי ובין המשתמשים .

כרונוסיטי אינה מעניקה כל שירות ולא תישא בכל אחריות בהתקשרות בים המשתמש ובין בעלי המיניסייט / נותן השירות / צד ג' – אשר יהיה על דעת הצדדים וביניהם בלבד.

שימוש בפלטפורמה מהווה את הסכמתך לפטור את כרוניסיטי מכל אחריות, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש בהתקשרות בינך ובין צד ג' / בעלי המיניסייט / נותן השירות.

אתה רשאי לגשת לפלטפורמה לצורך שימוש אישי ורק באמצעות ממשק המשתמש שאנו מעמידים לרשות המשתמשים ובכפוף לתנאי תקנון זה.

ואולם, אינך רשאי לעשות שימוש מסחרי בפלטפורמה, במיניסייטים ובתכנים המוצגים בהם. כך לדוגמה, אינך רשאי לפנות למפעילי המיניסייטים באמצעות הפלטפורמה ולהציע שירותים מסחריים.

אינך רשאי לערוך, להפיץ, לגבות כספים עבור גישה לפלטפורמה או לשלב אותה בשירות משלך, אלא לאחר קבלת אישורנו בכתב.

השימוש בתכנים המוצגים בפלטפורמה ובמיניסייטים ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך הפלטפורמה. בכלל זה, אין לאגור מידע ותכנים מהפלטפורמה.

אין להציג תכנים מהפלטפורמה בכל דרך ששמשנה את העיצוב, הפונקציונליות, המידע והתכנים המוצגים בה לרבות פרסומות ותכנים מסחריים.

על המשתמש בפלטפורמה חל איסור מוחלט לבצע בה שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור את התכנים או את מידע המוצגים בה.

אנא שים לב שהתקשורת אל הפלטפורמה וממנה אינה חסויה. כאשר אתה יוצר קשר עם מי ממפעילי המיניסייטים באמצעות הפלטפורמה, אנא הימנע ממסירת מידע רגיש.

הפלטפורמה והמיניסייטים עשויים להכיל בתוכם פרסומות וקישורים המפנים לתכנים ממקורות אחרים שמפורסמים על-ידי צדדים שלישיים (להלן: "מקורות חיצוניים"). מקורות חיצוניים עשויים להכיל קישורים אל הפלטפורמה ואל המיניסייטים עצמם.

אנו לא מביעים תמיכה או ממליצים על פרסומות, מידע ותכנים ממקורות חיצוניים ולא ממליצים ללחוץ על קישורים אלו.

כרוניסיטי לא מתחייבת, כי כל הקישורים שימצאו בפלטפורמה יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים בפלטפורמה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, וכרוניסיטי לא ישאו בכל אחריות בשל כך.

כרוניסטי לא אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים ממקורות חיצוניים ולא נהיה אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מבלי לגרוע מן האמור, לא נישא באחריות לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על מקורות חיצוניים.

אנחנו לא בודקים את המידע והתכנים המועלים לפלטפורמה ואין אנו יכולים לבדוק ולנטר מידע המועלה למיניסייטים, לרבות נכונותן של הצעות או האם התוכן עלול לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים.

התוכן המוצג בפלטפורמה, מובא כפי שהוא, אנו לא אחראיים לדיוקו ולא מביעים תמיכה או הבעת דעה לגביו. למרות זאת, אנו רשאים להסיר תוכן שלדעתנו מפר את החוק או פוגע בזכויות של צדדים שלישיים ללא צורך בהודעה מוקדמת.

נא עדכן אותנו, ככל שיש תכנים בפלטפורמה שעלולים:

 • להפר זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים לרבות, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכדומה;
 • לפגוע בפרטיותם או בשמם הטוב של צדדים שלישיים;
 • להוות מעשה בלתי-חוקי שעשוי לגבש אחריות פלילית או אזרחית;
 • לכלול תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או שעלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי הפלטפורמה בפרט;
 • לכלול תוכן העלול להטעות צרכן;
 • לכלול תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • לכלול תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באפלטפורמה בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידנו.

אנו רשאים לסגור את הפלטפורמה ולשנות מעת לעת, את המבנה שלה, הפונקציונאליות, המראה שלה ואת זמינותם של המיניסייטים והתכנים הניתנים בה, וזאת ללא כל הודעה מראש.

אנו עושים את מיטב המאמצים כדי לוודא שהשירות בפלטפורמה יינתן כסידרו, אך לאור האופי הטכנולוגי של הפלטפורמה לא נוכל להתחייב לכך. בהתאם לכך, אנו לא מתחייבים שהשירות בפלטפורמה יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות / שיהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי הפלטפורמה / תקלות / כשלים וכדומה. אנו לא נחוב באחריות לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושך עקב כך.

אתה מסכים לשפות ולפצות את כרוניסיטי, עובדיהם, מנהליהם או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

כל הזכויות בפלטפורמה ובמיניסייטים המצויים בה שייכים לכרוניסיטי לבעלי הזכויות במיניסייט או לבעלים חוקיים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את הפלטפורמה ו/או המיניסייטים או כל חלק מהםם ללא הסכמתנו המפורשת בכתב.

הפלטפורמה, המיניסייטים והתוכן המופיעים בהם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי בפלטפורמה ובמיניסייטים הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד.

כל זכויות היוצרים בפלטפורמה לרבות עיצובה, תוכנה, יישומה, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בה, הן בבעלות כרוניסיטי או הבעלים החוקיים של זכויות אלו.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתם המפורשת של כרוניסיטי בכתב ומראש.

ככל שאתם סבורים שנעשה שימוש מפר בקניין הרוחני שלכם בחלק כלשהו של הפלטפורמה או המיניסייטים המוצגים בה, הנכם מתבקשים ליצור עימנו קשר במייל info@chronuscity.com.

השם שלנו, שם המתחם של הפלטפורמה וסימני המסחר הרשומים והבלתי רשומים של כרוניסיטי הם קניינם הבלעדי. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם קניינים של בעליהם החוקיים, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

האחריות לתוכן הפרסומות המתפרסמות בפלטפורמה היא על המפרסמים בלבד. לכרוניסיטי אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה בפלטפורמה. אנו לא בודקים את תוכן, אמיתות וכדאיות המודעות המתפרסמות באתר.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את פעילות הפלטפורמה באופן זמני או לצמיתות, באופן חד-צדדי וללא הודעה מוקדמת.

ככל שנחשוש שמשתמש כלשהו הפר את תנאי תקנון זה, אנו נהיה רשאים לפי שיקול דעתנו, לחסום או להפסיק פעילותו של אותו משתמש מבלי לוותר על זכויות אחרות ומבלי לגרוע מסעדים להם נהיה זכאים כלפי אותו משתמש.

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב.

על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין.

כרוניסיטי מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבדים את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישים לפרטיות.

אם אתה סבור כי נפגעו זכויותך מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי בשליחת מייל אל info@chronuscity.com ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.