מדיניות פרטיות פלטפורמת כרוניסיטי

משתמשים יקרים!
ברוכים הבאים ותודה שבחרתם כרונוסיטי!

הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. על מנת להבין טוב יותר איזה מידע אנו אוספים ומהו השימוש שאנו עושים במידע זה, אנא קרא את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן.הסכם זה עודכן בתאריך: 26 אוקטובר 2020.

מדיניות פרטיות זו, מדגימה כיצד אנחנו משתמשים ושומרים אל המידע שאתה מספק ומוסר על אתר. כל מידע אישי שאנו אוספים, נעשה בהתאם למדיניות פרטיות זו ובכפוף לדיני מדינת ישראל.

גלישה, ביקור ושימוש בפלטפורמה יכול להיעשות בעילום שם. עם זאת, פעולות שונות עשויות לדרוש ממך לספק פרטים שונים, כגון: שם מלא, מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני, ועוד פרטים אישיים.

אנו עשויים לאסוף גם את המידע הבא: מידע אודות השימוש שלך בפלטפורמה, מידע אודות פעולות הנעשות באמצעות הפלטפורמה ו/או כל מידע אחר שאתה מוסר ו/או מעלה ו/או מפרסם על גבי הפלטפורמה.

מדיניות פרטיות זו חלה על מידע הנאסף במסגרת השימוש שלך הפלטפורמה בלבד.

המידע הנזכר לעיל עשוי בין השאר לשמש ל:

  • לאפשר ולשפר את הגישה שלך ואת השימוש בשירותים של האתר;
  • להתאים לך אישית את הפלטפורמה ושירותיו;
  • לנהל טוב יותר את האתר;
  • לעבד את השירות שנעשה באמצעות האתר;
  • לשפר את שירות הלקוחות.

כרונוסיטי לא תעשה שימוש אחר בפרטיך למעט המצוין במידניות פרטיות זאת.

במקרה בו הזנת את פרטיך בטופס "צור קשר" במיניסייט המידע – שם, מספר טלפון וכתובת דוא"ל - שלך יועבר ישירות לבעלי המיניסייט הרלוונטי בו הזנת את פרטיך לצורך יצירת קשר עימך.

אנו לא נישא באחריות בנוגע לשימוש שייעשה על ידי המיניסייט בפרטיך עם זאת, בעלי המיניסייט מחויבים לפעול על פי מדיניות הפרטיות שלהם המפורסמת  כאן   ועל כן שליחת פרטים על ידך בטופס "צור קשר" במיניסייט מהווה אישור שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות של המיניסייט 

בנוסף, אנו עשויים לחשוף מידע אישי (ככל שיהיה מצוי בחזקתינו) אם וכאשר אנו סבורים כי שחרור כזה הוא ראוי ו/או נחוץ בכדי לציית לחוק, כדי לקיים את פסיקת בית משפט ו/או צו בית משפט, כדי להגן על זכויותינו ועל זכויותיהם של צדדים אחרים ו/או על רכושם ועל מנת לאכוף את המדיניות באתר.

אנו ננקוט באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע האישי שלך.

אנו נוקטים באמצעים שונים כדי להבטיח את המידע האישי שהמשתמשים בפלטפורמה נדרשים לספק לצורך גישה, כניסה, שליחה של מידע ותקשורת, או בכדי לשנות את המידע האישי שניתן על ידי המשתמש.

מידע אישי, ככל שיישמר יהיה מאוחסן בשרתים מאובטחים ומוצפנים על פי תקן.

פרטים אישיים של המשתמש לא יועברו אל מחוץ לפלטפורמה ללא הסכמתך, אלא בתנאים שהוזכרו לעיל.

עוגייה היא מחרוזת אותיות ומספרים המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש בפלטפורמה אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש.

בכדי למנוע שימוש לרעה בפלטפורמה אנו משתמשים במנגנון טכנולוגי המזהה אם המשתמש הוא אדם או מכונה – רכיס צד שלישי זה משתמש ב cookies.

אנו משתמשים בעוגיות כדי לפקח ולנתח נתונים על התנועה בפלטפורמה וכדי לשמור את העדפות המשתמש לשימוש עתידי באתר. אנחנו עשויים ליצור קשר ולהתקשר חוזית עם ספקי שירותים כדי לסייע לנו להשתמש בפלטפורמה ובתנועה בו בצורה יעילה יותר.

פיקסלים של רשתות חברתיות משתמשות אף הן ב Cookies.

ספקים אלה לא מורשים לעשות כל שימוש במידע האישי שנאסף על ידינו למטרות אחרות, מלבד שיפור הפלטפורמה וחווית השירות.

ניתן לחסום עוגיות דרך הגדרות הדפדפן. אפשרות זו עלולה לגרום לשירותים מסוימים שבפלטפורמה להציג תקלה ו/או שלא לפעול כראוי.

הפלטפורמה כולל תכנים מסחריים כגון פרסומות וחומר שיווקי המועלים על ידי ספקי שירות שונים, מפרסמים או משתמשים, המבקשים להציע סחורות או שירותים למכירה.

אנו לא אחראים על כל חומר מעין זה ולא לכל תוצאה של הסתמכות המשתמש על חומר כזה. אנחנו לא ממליצים או מעודדים אתכם לרכוש את המוצרים או השירותים המוצעים בחומר זה. אחריות על כל חומר מעין זה מוטלת על הגורם שפירסם אותו. עבור פיתוח, פרסום, שיווק העסק, אנו רשאים ועשויים להשתמש בכל מידע שאינו אישי.

כאמור הפלטפורמה כוללת שירותים ו/או מוצרים המסופקים על ידי צדדים שלישיים במיניסייטים השונים. לצדדים אלה יש מדיניות פרטיות ותנאי שימוש משלהם המוצגת במיניסייט שלהם על גבי הפלטפורמה.  ניתן לצפות  כאן   במדיניות המיניסייט.

אנו לא יכולים לקחת ולא לוקחים אחריות בכל הקשור למדיניות איסוף ואחסון המידע האישי של צדדים שלישיים אלה.

כרונוסיטי נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, על המידע. המידע המתקבל באתר מוצפן לפי תקן מקובל, אולם כרונוסיטי לא תהא אחראית במקרה של התרחשות כל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמשים או מי מטעמם אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה בדרך שאינה בשליטתנו.

המשתמשים מודעים לכך שחרף אמצעי הזהירות שכרונוסיטי נוקטת בהם לשמירת סודיות המידע, כאמור, החברה אינה מתחייבת כי יש בידה למנוע לחלוטין חדירה למאגר המידע ע"י גורמים לא מורשים והמשתמש מצהיר ומוותר מראש על כל נזק והוצאה שתיגרם לך מחדירה בלתי מורשית זו.

ככל שיישמר מידע על ידי כרונוסיטי יהיה במאגר מאובטח ובעל גישה מוגבלת על פי חוק. במקרה זה על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות info@chronuscity.com

נוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

בכל שאלה ו/או בקשה הקשורה לסוגיות פרטיות ומדיניות פרטיות זו, אנא אל תהססו ליצור עמנו קשר במייל: info@chronuscity.com .